Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu khách hàng của bạn muốn một phạm vi tiếp cận cụ thể với một mức giá cụ thể trên YouTube, bạn nên sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu khách hàng của bạn muốn một phạm vi tiếp cận cụ thể với một mức giá cụ thể trên YouTube, bạn nên sử dụng:

  • đối tượng chung sở thích
  • nhắm mục tiêu theo vị trí
  • đặt trước mua
  • Quảng cáo video TrueView

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo video TrueView

Giải thích: Bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo video của bạn trên YouTube và Mạng hiển thị, bạn có thể quảng cáo cho người tiêu dùng vào những thời điểm quan trọng. Với nhiều phương pháp nhắm mục tiêu khác nhau có sẵn cho bạn, chẳng hạn như nhóm nhân khẩu học, sở thích, vị trí và danh sách tiếp thị lại, bạn có thể tiếp cận đối tượng cụ thể hoặc đối tượng thích hợp dựa trên việc họ là ai, họ quan tâm đến nội dung gì và nội dung của họ. đang xem.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095