Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đại lý của bạn muốn chạy một chiến dịch quảng cáo tiếp cận đối tượng khó tìm thấy trên TV, tác động đến khách hàng bằng các định dạng hấp dẫn và cho phép nhóm của bạn đo lường và tối ưu hóa chiến dịch của họ trong thời gian gần thực. Bạn có thể quảng cáo ở đâu để đạt được cả ba mục tiêu này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đại lý của bạn muốn chạy một chiến dịch quảng cáo tiếp cận đối tượng khó tìm thấy trên TV, tác động đến khách hàng bằng các định dạng hấp dẫn và cho phép nhóm của bạn đo lường và tối ưu hóa chiến dịch của họ trong thời gian gần thực. Bạn có thể quảng cáo ở đâu để đạt được cả ba mục tiêu này?

  • truyền hình
  • YouTube
  • Đài
  • Báo địa phương của bạn

Câu trả lời đúng là: YouTube

Giải thích: Phạm vi tiếp cận và các giải pháp đa nền tảng khổng lồ của Google có thể bổ sung cho TV bằng cách kết nối với người tiêu dùng trên tất cả các màn hình, tác động đến khán giả bằng nội dung họ yêu thích (trong các định dạng quảng cáo hấp dẫn) và thúc đẩy kết quả có thể đo lường được bằng cách tối ưu hóa chiến dịch gần như thời gian thực.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095