Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu khách hàng của bạn chỉ muốn trả tiền khi ai đó xem quảng cáo, bạn nên sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu khách hàng của bạn chỉ muốn trả tiền khi ai đó xem quảng cáo, bạn nên sử dụng:

  • Quảng cáo trên trang chủ YouTube
  • Quảng cáo văn bản
  • Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (vCPM) có thể xem
  • Quảng cáo TrueView trong luồng

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo TrueView trong luồng

Giải thích: Sử dụng định dạng này khi bạn có nội dung video mà bạn muốn quảng cáo trước các video khác trên YouTube và trên Mạng hiển thị của Google. Quảng cáo video của bạn phát trước, trong hoặc sau các video khác. Sau 5 giây, người xem có tùy chọn để bỏ qua quảng cáo. Bạn trả tiền khi người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc thời lượng nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy điều kiện nào đến trước.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095