Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách hiệu quả nhất để kiểm soát số lần ai đó xem quảng cáo là:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách hiệu quả nhất để kiểm soát số lần ai đó xem quảng cáo là:

  • Theo dõi các chỉ số về tỷ lệ giữ chân người xem bằng YouTube Analytics
  • Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) thấp hơn ở cấp nhóm mục tiêu
  • Giảm mức đấu thầu
  • Đặt giới hạn tần suất

Câu trả lời đúng là: Đặt giới hạn tần suất

Giải thích : Tần suất là số lần trung bình một người dùng duy nhất nhìn thấy quảng cáo của bạn ở vị trí “1” trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng giới hạn tần suất để giúp kiểm soát số lần tối đa mà bạn muốn mỗi người nhìn thấy quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095