Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo video TrueView có thể đặc biệt hiệu quả để thúc đẩy những mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo video TrueView có thể đặc biệt hiệu quả để thúc đẩy những mục tiêu nào?

  • Cân nhắc và hành động
  • Chỉ nhận thức
  • Hành động và nhận thức
  • Nhận thức và cân nhắc

Câu trả lời đúng là: Cân nhắc và hành động

Giải thích: Quảng cáo video TrueView có thể đặc biệt hiệu quả để thúc đẩy sự cân nhắc và hành động. Dưới đây là một số KPI bạn có thể nắm bắt với các sản phẩm video của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095