Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu giá thầu trên các từ khóa trong chiến lược giá thầu bị ghi đè theo cách thủ công, thì sẽ mất bao lâu để chiến lược giá thầu tiếp tục đặt giá thầu trên các từ khóa đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu giá thầu trên các từ khóa trong chiến lược giá thầu bị ghi đè theo cách thủ công, thì sẽ mất bao lâu để chiến lược giá thầu tiếp tục đặt giá thầu trên các từ khóa đó?

  • 1 giờ
  • 6 tiếng
  • 12 giờ
  • 24 tiếng

Câu trả lời đúng là: 24 giờ

Giải thích : Khi bạn ghi đè CPC tối đa theo cách thủ công, CPC tối đa mới sẽ duy trì trong 24 giờ ; hệ thống tối ưu hóa Search Ads 360 sẽ không cập nhật CPC tối đa trong thời gian này. Sau 24 giờ , Search Ads 360 sẽ tiếp tục tối ưu hóa giá thầu của bạn để đáp ứng các mục tiêu của chiến lược giá thầu, bắt đầu từ CPC tối đa được đặt theo cách thủ công.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/2382754

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095