Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba URL nào liên quan đến kiểm tra trang đích? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba URL nào liên quan đến kiểm tra trang đích? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Luật lệ
  • Thử nghiệm
  • Kiểm soát
  • Nguyên bản

Các câu trả lời đúng là: Thử nghiệm , Kiểm soát và Nguyên bản

Giải thích : Trước khi bạn bắt đầu với các bài kiểm tra trang đích, sẽ hữu ích nếu bạn thiết lập một số thuật ngữ được sử dụng để xác định các URL trong bài kiểm tra:

  • URL ban đầu mà bạn đã chỉ định khi tạo từ khóa. URL này sẽ không được sử dụng trong khi quá trình kiểm tra đang diễn ra. Khi bạn dừng kiểm tra, bạn có thể giữ nguyên URL ban đầu hoặc thay thế nó bằng URL từ kiểm tra.
  • URL kiểm soát mà bạn chỉ định khi tạo thử nghiệm. Thông thường, URL này trỏ đến trang đích mà bạn đã sử dụng trong một thời gian (thậm chí bạn có thể trỏ đến cùng một trang đích với URL ban đầu). Search Ads 360 sẽ chuyển hướng đến URL này thay vì URL ban đầu của từ khóa cho phần trăm số lần nhấp mà từ khóa tạo ra.
  • Một hoặc nhiều URL thử nghiệm mà bạn chỉ định khi tạo thử nghiệm. Search Ads 360 sẽ chuyển hướng đến các URL này thay vì URL ban đầu của từ khóa cho phần trăm số lần nhấp mà từ khóa tạo ra.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6307284

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095