Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu đặt tài khoản công cụ ở múi giờ khác với múi giờ của nhà quảng cáo, thì các chỉ số Floodlight sẽ xuất hiện theo múi giờ nào khi có phạm vi ở cấp nhà quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu đặt tài khoản công cụ ở múi giờ khác với múi giờ của nhà quảng cáo, thì các chỉ số Floodlight sẽ xuất hiện theo múi giờ nào khi có phạm vi ở cấp nhà quảng cáo?

  • Múi giờ của Campaign Manager
  • Giờ trung bình Greenwich (GMT)
  • Múi giờ của động cơ
  • Múi giờ của nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Múi giờ của nhà quảng cáo

Giải thích : Nếu phạm vi ở cấp nhà quảng cáo, bạn có thể bao gồm các tài khoản công cụ sử dụng các múi giờ khác nhau. Lưu ý rằng báo cáo hàng giờ sẽ vẫn báo cáo số liệu công cụ và chuyển đổi trong múi giờ của mỗi tài khoản công cụ.

Ví dụ:

  • Tài khoản công cụ “A” sử dụng múi giờ miền Đông và báo cáo một chuyển đổi xảy ra lúc 9 giờ tối.
  • Tài khoản công cụ “B” sử dụng múi giờ Trung tâm và báo cáo chuyển đổi xảy ra lúc 8 giờ tối.

Mặc dù cả hai chuyển đổi xảy ra đồng thời, báo cáo hàng giờ sẽ hiển thị nhấp chuột từ tài khoản Engine “A” xảy ra trong giờ 21 và nhấp chuột từ tài khoản Engine “B” xảy ra trong giờ 20.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6284618

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095