Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể tìm thấy một truy vấn web đã lưu ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể tìm thấy một truy vấn web đã lưu ở đâu?

  • Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Quản lý ngân sách, sau đó nhấp vào Truy vấn web
  • Trong menu bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt nhà quảng cáo, sau đó nhấp vào Truy vấn web
  • Trong menu bên phải, nhấp vào Thuộc tính, sau đó nhấp vào Truy vấn web
  • Trong menu bên trái, nhấp vào Tải xuống sau đó nhấp vào Truy vấn web

Câu trả lời đúng là: Trong menu bên trái, nhấp vào Tải xuống rồi nhấp vào Truy vấn web

Giải thích: Bạn có thể xem danh sách các truy vấn web hiện có, sao chép URL truy vấn web hoặc xóa một truy vấn web.

  • Điều hướng đến một nhà quảng cáo.
  • Trong điều hướng bên trái, nhấp vào Tải xuống.
  • Nhấp vào tab Truy vấn web phía trên bảng.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/2870738

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095