Rule #1: Life is supposed to be fun!

API Search Ads 360 hỗ trợ ba công cụ nào? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

API Search Ads 360 hỗ trợ ba công cụ nào? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • com
  • Google Ads
  • Bing
  • Gemini

Các câu trả lời đúng là: Bing , Gemini và Google Ads

Giải thích: các công cụ sau được Search Ads 360 hỗ trợ để tạo, quản lý và báo cáo về các chiến dịch cho:

  • Quảng cáo Bing
  • Baidu
  • Google Ads
  • Yahoo! Gemini
  • Yahoo Nhật Bản

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6073010

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095