Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, thì giải pháp gắn thẻ trên toàn trang web nào sau đây sẽ được dùng để đo lường lượt chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, thì giải pháp gắn thẻ trên toàn trang web nào sau đây sẽ được dùng để đo lường lượt chuyển đổi?

  • Cài đặt thẻ gtag.js
  • Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Analytics
  • Gắn thẻ toàn trang web đã có sẵn, vì vậy không cần thực hiện hành động nào
  • Thêm thẻ trình liên kết chuyển đổi vào Trình quản lý thẻ của Google

Câu trả lời đúng là: Thêm trên thẻ trình liên kết chuyển đổi vào Trình quản lý thẻ của Google

Giải thích: Nếu bạn đã thiết lập Trình quản lý thẻ của Google trên trang web của mình, bạn đã sẵn sàng triển khai và cập nhật thẻ trên trang web của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần thay đổi mã trên trang của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm thẻ Trình liên kết chuyển đổi vào URL trang đích của bạn, thẻ này sẽ tự động xác định thông tin về lần nhấp vào quảng cáo đã đưa ai đó đến trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095