Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lượt chuyển đổi video của Google có thể phát sinh do ba hành động khác nhau từ khách hàng. Hãy ghép từng hành động chuyển đổi với thông tin đầu ra tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lượt chuyển đổi video của Google có thể phát sinh do ba hành động khác nhau từ khách hàng. Hãy ghép từng hành động chuyển đổi với thông tin đầu ra tương ứng.

  • Dựa trên lượt xem / tương tác lượt xem – Xem quảng cáo trong 30 giây hoặc đến hết; Thời lượng mặc định 30 ngày
  • Nhấp qua – Dựa trên nhấp chuột; Thời lượng mặc định 30 ngày
  • Xem qua – Dựa trên hiển thị; Thời lượng mặc định 24 giờ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095