Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google cung cấp nhiều cách để theo dõi cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo, trang web và trang web dành cho thiết bị di động. Hãy ghép từng mục tiêu theo dõi lượt chuyển đổi sau đây với cách theo dõi chính xác.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google cung cấp nhiều cách để theo dõi cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo, trang web và trang web dành cho thiết bị di động. Hãy ghép từng mục tiêu theo dõi lượt chuyển đổi sau đây với cách theo dõi chính xác.

  • Theo dõi số điện thoại trên trang web dành cho thiết bị di động – Theo dõi số lần nhấp vào liên kết văn bản, hình ảnh hoặc nút
  • Theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo – Thêm tiện ích mở rộng cuộc gọi vào quảng cáo Google của bạn
  • Theo dõi cuộc gọi đến một số điện thoại trên một trang web – Sử dụng số chuyển tiếp Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095