Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai phương án theo dõi lượt chuyển đổi nào dưới đây có sẵn khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

HHai phương án theo dõi lượt chuyển đổi nào dưới đây có sẵn khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Facebook
  • iTunes
  • Firebase
  • Google Play

Câu trả lời đúng là: Firebase và Google Play

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095