Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn nhận được lưu lượng truy cập tốt nhưng không đủ số lượt chuyển đổi từ quảng cáo của mình, bạn nên làm gì để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn nhận được lưu lượng truy cập tốt nhưng không đủ số lượt chuyển đổi từ quảng cáo của mình, bạn nên làm gì để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

 • Bạn nên tắt quảng cáo để ngăn chặn lưu lượng truy cập.
 • Bạn nên sử dụng các từ khóa tổng quát hơn.< /li>
 • Bạn nên giảm ngân sách chiến dịch.
 • Bạn nên thêm nhiều từ khóa phủ định hơn .
 • Câu trả lời đúng là: Bạn nên thêm nhiều từ khóa phủ định hơn.

  Giải thích: Nếu bạn nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhưng có ít lượt chuyển đổi hơn thì việc triển khai từ khóa phủ định trong Google Ads có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của bạn. Bằng cách sử dụng từ khóa phủ định, bạn có thể lọc ra các tìm kiếm không liên quan. Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn được hiển thị khi mọi người tìm kiếm “tạp chí trò chơi điện tử” nhưng bạn bán tượng nhỏ, hãy xem xét thêm “tạp chí” làm từ khóa phủ định. Điều này đảm bảo quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện trong các tìm kiếm không liên quan, mang lại cho bạn nhiều khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua hàng hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095