Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chủ doanh nghiệp nhận được lượng truy cập lớn từ quảng cáo của họ nhưng không đủ chuyển đổi. Họ có thể thực hiện hành động nào để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chủ doanh nghiệp nhận được lượng truy cập lớn từ quảng cáo của họ nhưng không đủ chuyển đổi. Họ có thể thực hiện hành động nào để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

 • Tắt quảng cáo để ngăn chặn lưu lượng truy cập.
 • Giảm ngân sách chiến dịch.
 • Sử dụng nhiều từ khóa tổng quát hơn.
 • Thêm nhiều từ khóa phủ định hơn.
 • Câu trả lời đúng là: Thêm nhiều từ khóa phủ định hơn.

  Giải thích: Để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, việc thêm nhiều từ khóa phủ định hơn vào quảng cáo của bạn có thể mang lại hiệu quả cao. Từ khóa phủ định ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện trong những tìm kiếm không có khả năng chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn bán tượng nhỏ trong trò chơi điện tử, việc thêm “tạp chí” làm từ khóa phủ định sẽ loại trừ các tìm kiếm “tạp chí trò chơi điện tử”, tập trung quảng cáo của bạn vào đối tượng có nhiều khả năng mua hơn. Chiến lược này giúp thu hút nhiều lưu lượng truy cập chất lượng hơn, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095