Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể làm gì để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi nếu bạn nhận được nhiều lưu lượng truy cập từ quảng cáo nhưng không đủ chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể làm gì để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi nếu bạn nhận được nhiều lưu lượng truy cập từ quảng cáo nhưng không đủ chuyển đổi?

 • Bạn có thể tắt quảng cáo để ngăn chặn lưu lượng truy cập.
 • Bạn có thể sử dụng các từ khóa tổng quát hơn.< /li>
 • Bạn có thể giảm ngân sách chiến dịch.
 • Bạn có thể thêm nhiều từ khóa phủ định hơn .
 • Câu trả lời đúng là: Bạn có thể thêm nhiều từ khóa phủ định hơn.

  Giải thích: Để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi của bạn, ngay cả khi có lưu lượng truy cập quảng cáo đáng kể, hãy xem xét thêm nhiều từ khóa phủ định hơn. Những điều này đảm bảo quảng cáo của bạn không xuất hiện đối với một số cụm từ tìm kiếm nhất định, nhắm mục tiêu đến những khách hàng sẵn sàng mua hàng. Ví dụ: nếu bạn bán tượng nhỏ nhưng quảng cáo của bạn hiển thị cho tìm kiếm “tạp chí trò chơi điện tử”, việc thêm “tạp chí” làm từ khóa phủ định có thể tinh chỉnh đối tượng của bạn và tăng cường chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095