Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn người dùng điền vào bản khảo sát trên trang web của mình, bạn cần chọn mục tiêu tiếp thị nào khi thiết lập Chiến dịch hiển thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn người dùng điền vào bản khảo sát trên trang web của mình, bạn cần chọn mục tiêu tiếp thị nào khi thiết lập Chiến dịch hiển thị của mình?

  • Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  • Xây dựng nhận thức
  • Thúc đẩy hành động
  • Bạn không cần phải chọn mục tiêu tiếp thị trong trường hợp này

Câu trả lời đúng là: Thúc đẩy hành động

Giải thích: Có ba loại mục tiêu tiếp thị:

  • Xây dựng nhận thức
  • Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  • Thúc đẩy hành động

Khi nào sử dụng mục tiêu tiếp thị “ Thúc đẩy hành động ”:

  • Tìm thấy khách hàng rất gần để đưa ra quyết định mua hàng, ví dụ như những người đã hoàn thành biểu mẫu liên hệ hoặc tải xuống báo cáo chính thức
  • Bán một sản phẩm hoặc dịch vụ đã được thiết lập
  • Kết thúc bán hàng hoặc chuyển đổi với những khách hàng đã sẵn sàng hành động

Các loại nổi bật trong mục tiêu này: Các tính năng bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như tiếp thị lại và đặt giá thầu Trình tối ưu hóa chuyển đổi.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/6175956

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095