Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp chủ yếu quan tâm đến việc tạo chuyển đổi từ chiến dịch hiển thị. Để nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất, nhà quảng cáo này nên sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp chủ yếu quan tâm đến việc tạo chuyển đổi từ chiến dịch hiển thị. Để nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất, nhà quảng cáo này nên sử dụng:

  • Lập lịch quảng cáo
  • giá mỗi ngày (CPD)
  • Đặt giá thầu CPA mục tiêu
  • đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)

Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu CPA mục tiêu

Giải thích: Nếu nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp chủ yếu quan tâm đến việc tạo chuyển đổi từ chiến dịch hiển thị, thì nhà quảng cáo này nên sử dụng Đặt giá thầu CPA mục tiêu để nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất. Chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt.

Lưu ý: Trình tối ưu hoá Chuyển đổi hiện là Đặt giá thầu CPA mục tiêu

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2390684

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095