Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để sử dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, nhà quảng cáo phải:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để sử dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, nhà quảng cáo phải:

  • được chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm
  • đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM), với một số lần hiển thị có thể xem nhất định trong 30 ngày trước
  • được chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm và YouTube
  • có một số chuyển đổi nhất định trong 30 ngày trước đó

Câu trả lời đúng là: có một số lượng chuyển đổi nhất định trong 30 ngày trước đó

Giải thích: Trước khi bạn có thể thiết lập chiến lược giá thầu CPA mục tiêu, chiến dịch của bạn thường cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bạn đã theo dõi dữ liệu chuyển đổi trong tài khoản AdWords của mình. Bạn có thể làm như vậy bằng cách thiết lập theo dõi chuyển đổi hoặc theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản (tài khoản MCC) hoặc bằng cách nhập dữ liệu mục tiêu và giao dịch của bạn từ Google Analytics.
  • Nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đã nhận được 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua. Lịch sử chuyển đổi này cho phép hệ thống đưa ra dự đoán chính xác về tỷ lệ chuyển đổi trong tương lai của bạn. Vì vậy, càng có nhiều dữ liệu, chúng ta càng có thể chính xác hơn.
  • Nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đã nhận được chuyển đổi với tỷ lệ tương tự trong ít nhất một vài ngày.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/6268632

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095