Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn đang xem xét một chiến dịch trên Mạng hiển thị và muốn ước tính phạm vi tiếp cận của các tùy chọn nhắm mục tiêu khác nhau, bạn sẽ sử dụng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn đang xem xét một chiến dịch trên Mạng hiển thị và muốn ước tính phạm vi tiếp cận của các tùy chọn nhắm mục tiêu khác nhau, bạn sẽ sử dụng

  • Công cụ lập kế hoạch từ khóa
  • Google Analytics
  • Xem trước và chẩn đoán quảng cáo
  • Công cụ lập kế hoạch hiển thị

Đáp án đúng là: Công cụ lập kế hoạch hiển thị

Giải thích: Công cụ lập kế hoạch hiển thị cho bạn biết phạm vi tiếp cận tiềm năng và chi phí của các ý tưởng nhắm mục tiêu để giúp bạn lập kế hoạch cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị của mình. Dự báo có thể giúp bạn hiểu cách nhóm quảng cáo của bạn có thể hoạt động và chi phí lịch sử có thể hướng dẫn bạn đến những ý tưởng nằm trong ngân sách của bạn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/3056115

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095