Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì nếu bạn muốn đảm bảo nội dung của mình bắt mắt những người muốn những gì bạn cung cấp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì nếu bạn muốn đảm bảo nội dung của mình bắt mắt những người muốn những gì bạn cung cấp?

  • Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  • Thúc đẩy hành động
  • Xây dựng nhận thức
  • Thúc đẩy lòng trung thành

Câu trả lời đúng là: Ảnh hưởng đến sự cân nhắc

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095