Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn hiện đang sử dụng quảng cáo văn bản, quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo video nhưng cũng muốn kiểm soát cụ thể hơn chi tiêu cho các quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm trên Google, bạn sẽ chọn loại chiến dịch bổ sung nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn hiện đang sử dụng quảng cáo văn bản, quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo video nhưng cũng muốn kiểm soát cụ thể hơn chi tiêu cho các quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm trên Google, bạn sẽ chọn loại chiến dịch bổ sung nào?

  • Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị
  • Chỉ Mạng tìm kiếm
  • Chỉ Mạng hiển thị
  • Mạng hiển thị, nâng cao

Câu trả lời đúng là: Chỉ Mạng tìm kiếm

Giải thích: Nếu bạn hiện đang sử dụng quảng cáo văn bản, quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo video nhưng cũng muốn kiểm soát cụ thể hơn chi tiêu cho các quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm trên Google, bạn nên chọn loại chiến dịch “Chỉ Mạng tìm kiếm” .Câu hỏi nói rằng bạn đang sử dụng một số loại chiến dịch cho chiến dịch văn bản, hiển thị và video. Đó chắc chắn chỉ có thể là Chiến dịch hiển thị. Bây giờ bạn sẽ được yêu cầu chọn loại chiến dịch bổ sung để kiểm soát các quảng cáo chi tiêu xuất hiện khi ai đó tìm kiếm trên Google. Đó chắc chắn là chiến dịch “Chỉ Mạng tìm kiếm”. Bạn có thể nhầm lẫn với “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” nhưng hãy nghĩ về khía cạnh này một lần rằng nếu bạn đã có chiến dịch “Mạng hiển thị” thì việc tạo Chỉ Mạng tìm kiếm là tùy chọn tốt hơn so với “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095