Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn chọn giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là $15, thì Google Ads sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng nhận được bao nhiêu lượt chuyển đổi, trung bình là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn chọn giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là £ 15, thì Google Ads sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng nhận được bao nhiêu lượt chuyển đổi, trung bình là bao nhiêu?

  • $18
  • $45
  • $30
  • $15

Đáp án đúng là: $15

Giải thích: CPA mục tiêu là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095