Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch của bạn là 20 đô la, thì bạn có thể chi bao nhiêu ngân sách để hiển thị quảng cáo của mình vào những ngày nhất định, dựa trên những biến động về lưu lượng truy cập?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch của bạn là 20 đô la, thì bạn có thể chi bao nhiêu ngân sách để hiển thị quảng cáo của mình vào những ngày nhất định, dựa trên những biến động về lưu lượng truy cập?

  • Lên đến US $24
  • Lên đến US $21
  • Lên đến US $30
  • Lên đến US $20

Câu trả lời đúng là: Lên đến US $24

Giải thích: Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch của bạn là 20 đô la Mỹ, thì có thể chi tiêu tối đa 24 đô la Mỹ trong ngân sách để hiển thị quảng cáo của bạn vào những ngày nhất định, dựa trên sự biến động của lưu lượng truy cập.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095