Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu kinh doanh của bạn là tối đa hóa số lượng bán hàng thông qua trang web của bạn. Số liệu nào sau đây sẽ trực tiếp giúp bạn đo lường hiệu suất theo mục tiêu này nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu kinh doanh của bạn là tối đa hóa số lượng bán hàng thông qua trang web của bạn. Số liệu nào sau đây sẽ trực tiếp giúp bạn đo lường hiệu suất theo mục tiêu này nhất?

  • Lượt truy cập
  • Giá trị trang
  • Tỷ lệ thoát
  • Trang / Lượt truy cập
  • Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử

Câu trả lời đúng: Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095