Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số nào sau đây sẽ gợi ý mạnh mẽ nhất về một trang đích hoạt động kém?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số nào sau đây sẽ gợi ý mạnh mẽ nhất về một trang đích hoạt động kém?

  • % Lượt truy cập mới> 90%
  • Thời lượng phiên & gt; 5 phút
  • Tỷ lệ thoát <90%
  • Không có câu trả lời nào trong số này
  • Tỷ lệ thoát> 90%

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ thoát> 90%

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095