Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã xác định mục tiêu X để một bản tải xuống PDF cụ thể đủ điều kiện là chuyển đổi mục tiêu. Một người dùng truy cập trang web của bạn một lần và tải xuống tệp PDF này 5 lần.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã xác định mục tiêu X để một bản tải xuống PDF cụ thể đủ điều kiện là chuyển đổi mục tiêu. Một người dùng truy cập trang web của bạn một lần và tải xuống tệp PDF này 5 lần.

  • 5
  • 2
  • 0
  • 1

Câu trả lời đúng là: 1

Giải thích: Mỗi mục tiêu chỉ được tăng một lần trong mỗi phiên.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095