Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn chỉ có thể áp dụng Thứ nguyên tùy chỉnh cho dữ liệu được thu thập sau khi bạn tạo thứ nguyên.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn chỉ có thể áp dụng Thứ nguyên tùy chỉnh cho dữ liệu được thu thập sau khi bạn tạo thứ nguyên.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095