Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một yếu tố mà hệ thống Google Ads sử dụng để tính giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của quảng cáo là:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một yếu tố mà hệ thống Google Ads sử dụng để tính giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của quảng cáo là:

  • Giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị thấp hơn một vị trí trên trang.
  • nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo hiển thị một vị trí thấp hơn trên trang.
  • giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) của quảng cáo hiển thị ở một vị trí thấp hơn trên trang.
  • Xếp hạng Quảng cáo của quảng cáo hiển thị một vị trí thấp hơn trên trang.

Câu trả lời đúng là: giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị thấp hơn một vị trí trên trang.

Giải thích: Hệ số duy nhất mà hệ thống Google Ads sử dụng để tính giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của quảng cáo là, giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị thấp hơn một vị trí trên trang / Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của quảng cáo hiển thị một vị trí thấp hơn trên trang.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095