Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch “Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động” có thể được sử dụng để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch “Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động” có thể được sử dụng để:

  • khuyến khích mọi người tải xuống một ứng dụng mới
  • khuyến khích mọi người xếp hạng ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng
  • thu hút lại những người đã tải xuống ứng dụng
  • tăng chuyển đổi cuộc gọi tại cửa hàng

Đáp án đúng là: thu hút lại những người đã tải xuống ứng dụng

Giải thích: Chiến dịch tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn tập trung vào việc tìm kiếm những người quan tâm đến nội dung ứng dụng của mình, thu hút những người đã cài đặt ứng dụng của bạn thử lại ứng dụng hoặc mở ứng dụng của bạn và thực hiện một hành động cụ thể. Những loại quảng cáo này cho phép tính linh hoạt trong việc tính chuyển đổi, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095