Rule #1: Life is supposed to be fun!

Maria muốn nhắm mục tiêu những người đã duyệt qua cửa hàng quần áo trực tuyến của mình bằng cách giảm giá 10% cho lần mua hàng đầu tiên của họ.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Maria muốn nhắm mục tiêu những người đã duyệt qua cửa hàng quần áo trực tuyến của mình bằng cách giảm giá 10% cho lần mua hàng đầu tiên của họ. Cô ấy nên sử dụng công cụ nào để tiếp cận những người này trên Mạng tìm kiếm?

  • Đặt giá thầu linh hoạt
  • Quảng cáo tìm kiếm động
  • Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
  • Danh sách nhắm mục tiêu lại cho quảng cáo văn bản

Câu trả lời đúng là: Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Giải thích : Maria nên sử dụng “danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm” để giảm giá 10% cho lần mua hàng đầu tiên của họ nếu cô ấy muốn nhắm mục tiêu những người đã duyệt qua cửa hàng quần áo trực tuyến của mình. Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA) là một tính năng cho phép bạn tùy chỉnh chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình cho những người trước đây đã truy cập trang web của bạn, đồng thời điều chỉnh giá thầu và quảng cáo của bạn cho phù hợp với những khách truy cập này khi họ đang tìm kiếm trên Google và các trang web đối tác tìm kiếm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095