Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một người bán hoa đang quảng cáo năm loại hoa, trong đó có hoa hồng đỏ.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một người bán hoa đang quảng cáo năm loại hoa, trong đó có hoa hồng đỏ.

  • Trang chủ hiển thị tất cả năm loại hoa
  • Trang trên trang web nơi người dùng có thể đăng ký là “người mua sắm thường xuyên”
  • Trang trên trang web chỉ hiển thị hoa hồng
  • Trang “Liên hệ với chúng tôi” của trang web

Đáp án đúng là: Trang trên trang web chỉ hiển thị hoa hồng

Giải thích: Một người bán hoa đang quảng cáo 5 loại bó hoa, bao gồm cả những bó hoa có hoa hồng. Trang hiển thị các bó hoa hồng có nhiều khả năng chuyển đổi thành bán hàng hơn khi ai đó tìm kiếm “hoa hồng”. Trải nghiệm trang đích đề cập đến việc chúng tôi nghĩ rằng trải nghiệm của ai đó sẽ tốt như thế nào khi họ truy cập trang đích của bạn (trang web mà họ kết thúc sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn). Bạn có thể cải thiện trải nghiệm trang đích của mình bằng cách:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095