Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chủ doanh nghiệp nhỏ Marcos đã thiết lập chiến dịch Google Ads của mình bằng cách nghĩ ra những từ khóa “hiển nhiên”. Một cách anh ấy có thể cải thiện chúng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chủ doanh nghiệp nhỏ Marcos đã thiết lập chiến dịch Google Ads của mình bằng cách nghĩ ra những từ khóa “hiển nhiên”. Một cách anh ấy có thể cải thiện chúng là gì?

  • Nhấp vào nút “Làm mới từ khóa tự động”
  • Xem các đề xuất trên tab Cơ hội
  • Xem các đề xuất trên tab Từ khóa
  • Gắn bó với các từ khóa hiện tại trong 2 tháng để thu thập đủ dữ liệu khả thi

Câu trả lời đúng là: Xem các đề xuất trên tab Cơ hội

Giải thích: Chủ doanh nghiệp nhỏ Marcos đã thiết lập chiến dịch Google Ads của mình bằng cách nghĩ ra những từ khóa “hiển nhiên”. Xem các đề xuất trên Tab Cơ hội là một cách anh ấy có thể cải thiện chúng. Tab Cơ hội xem xét lịch sử hiệu suất của tài khoản, cài đặt chiến dịch của bạn cũng như xu hướng và khối lượng tìm kiếm của Google, đồng thời tự động tạo ra các cơ hội có thể cải thiện hiệu suất của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095