Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược giá thầu “Tối đa hóa số nhấp chuột” tự động cố gắng thu hút được nhiều nhất các nhà quảng cáo:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược giá thầu “Tối đa hóa số nhấp chuột” tự động cố gắng thu hút được nhiều nhất các nhà quảng cáo:

  • nhấp chuột cho ngân sách hàng ngày của họ
  • chuyển đổi dựa trên mục tiêu chuyển đổi của họ
  • số lần hiển thị trong phạm vi vị trí ưa thích của họ
  • số lần hiển thị cho ngân sách hàng ngày của họ

Câu trả lời đúng là: số nhấp chuột cho ngân sách hàng ngày của họ

Giải thích : Chiến lược giá thầu “Tối đa hóa số lần nhấp” tự động cố gắng mang lại cho nhà quảng cáo nhiều lần nhấp nhất cho ngân sách hàng ngày của họ. Tối đa hóa số nhấp chuột là một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095