Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một phương pháp hay nhất là phân tách các chiến dịch có mục tiêu tiếp thị khác nhau vào các kế hoạch khác nhau trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Mục đích phân tách là để mức chi tiêu cho hai mục tiêu tiếp thị khác nhau không bị phân bổ lại

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một phương pháp hay nhất là phân tách các chiến dịch có mục tiêu tiếp thị khác nhau vào các kế hoạch khác nhau trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Mục đích phân tách là để mức chi tiêu cho hai mục tiêu tiếp thị khác nhau không bị phân bổ lại

(A) Đúng

(B) Sai

Giải thích: Câu nói này là Đúng. Nếu bạn đang tạo hai chiến dịch với các mục tiêu tiếp thị khác nhau thì cách tốt nhất là tách hai chiến dịch này thành hai kế hoạch Công cụ lập kế hoạch hiệu suất khác nhau. Điều này được thực hiện vì nó đảm bảo rằng chi tiêu quảng cáo không được phân bổ lại giữa hai ngân sách hoặc mục tiêu tiếp thị khác nhau. Chi tiêu được phân bổ riêng cho các chiến dịch riêng lẻ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095