Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại báo cáo nào của YouTube Analytics giúp bạn biết được thời lượng xem trung bình của tất cả video trên kênh thương hiệu của bạn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại báo cáo nào của YouTube Analytics giúp bạn biết được thời lượng xem trung bình của tất cả video trên kênh thương hiệu của bạn?

  • Báo cáo tần suất
  • Báo cáo về tính thường xuyên của đồng hồ
  • Xem báo cáo nhân khẩu học
  • Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Câu trả lời đúng là: Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem là báo cáo YouTube Analytics có thể cung cấp cho bạn thời lượng xem trung bình cho tất cả các video trên kênh thương hiệu của bạn.
Bây giờ là bài kiểm tra thực sự: mọi người có đang xem toàn bộ video của bạn không? Sử dụng báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem để có cảm nhận tổng thể về mức độ thu hút người xem của video.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095