Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) muốn tối đa hóa hiển thị trên một tập hợp các trang web cụ thể được chọn cho một chiến dịch mới.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) muốn tối đa hóa hiển thị trên một tập hợp các trang web cụ thể được chọn cho một chiến dịch mới.

  • Tạo chiến dịch cho từng trang web
  • Đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cấp chiến dịch
  • Chọn các trang web đại diện cho nhiều chủ đề khác nhau
  • Đặt giá thầu trên các vị trí riêng lẻ

Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu trên các vị trí riêng lẻ

Giải thích: Nhận được nhiều hơn (hoặc ít hơn) lưu lượng truy cập từ các vị trí bằng cách đặt giá thầu vị trí riêng lẻ:

Nếu bạn nhận thấy rằng quảng cáo trên một trang web cụ thể hoạt động tốt, bạn có thể quyết định tăng giá thầu của mình để chỉ một trang web đó cạnh tranh hơn và tăng khả năng hiển thị của bạn trên trang web đó.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/2470108

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095