Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy ghép nhà tiếp thị với định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh phù hợp với họ nhất. (Định dạng có thể dùng hơn một lần.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy ghép nhà tiếp thị với định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh phù hợp với họ nhất. (Định dạng có thể dùng hơn một lần.)

  • Tommy coi trọng hiệu suất hơn mọi thứ khác.– Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
  • Sandy muốn tạo quảng cáo an toàn hơn và giảm rủi ro bị phần mềm độc hại tấn công – Quảng cáo AMPHTML
  • Miko cần giảm chi phí quản lý danh mục đầu tư quảng cáo trong các nhóm quảng cáo và chiến dịch.– Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
  • Mira muốn tự do nhất (kiểm soát sáng tạo) để quyết định cách tốt nhất để kết hợp các hình ảnh, văn bản và biểu trưng khác nhau của cô ấy .– Quảng cáo hình ảnh
  • Sherry muốn quảng cáo nhanh hơn, tải nhẹ hơn.— Không có

.

.

.

Kết hợp các nhà tiếp thị với định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh phù hợp nhất với họ. (Các định dạng có thể được sử dụng nhiều lần.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095