Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà chiến lược tiếp thị quan tâm đến việc đặt giá thầu ROAS mục tiêu. Đại lý của họ có thể mô tả chiến lược đặt giá thầu này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà chiến lược tiếp thị quan tâm đến việc đặt giá thầu ROAS mục tiêu. Đại lý của họ có thể mô tả chiến lược đặt giá thầu này như thế nào?

 • Chiến lược đặt giá thầu này sử dụng dữ liệu lịch sử và dữ liệu đã tải lên để đặt giá trị chuyển đổi mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó tự động điều chỉnh giá thầu cho những quảng cáo này để tối đa hóa lợi nhuận.
 • Chiến lược đặt giá thầu này xác định rằng nếu tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra chuyển đổi có giá trị thấp, hãy nhắm mục tiêu ROAS sẽ đặt giá thầu cao cho tìm kiếm đó.
 • Chiến lược đặt giá thầu này xác định rằng nếu tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra chuyển đổi có giá trị cao thì ROAS mục tiêu sẽ đặt giá thầu thấp trên tìm kiếm đó.
 • Chiến lược đặt giá thầu này phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được được quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi nhuận.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến lược đặt giá thầu này phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi nhuận.

  Giải thích: ROAS mục tiêu là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh do Google Ads cung cấp. Chiến lược này dự đoán các lượt chuyển đổi trong tương lai và tối ưu hóa giá thầu để tối đa hóa lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS). Chiến lược này sử dụng giá trị chuyển đổi được báo cáo của bạn để đặt giá thầu và đảm bảo giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí tương đương với ROAS mục tiêu của bạn. Việc điều chỉnh giá thầu được thực hiện theo thời gian thực, xem xét các yếu tố như thiết bị, vị trí và thời gian trong ngày để tối đa hóa giá trị chuyển đổi của bạn trong mỗi phiên đấu giá quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095