Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặt giá thầu ROAS mục tiêu có thể được mô tả chính xác theo cách nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặt giá thầu ROAS mục tiêu có thể được mô tả chính xác theo cách nào sau đây?

 • ROAS mục tiêu xác định rằng nếu tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra chuyển đổi có giá trị cao thì ROAS mục tiêu sẽ đặt giá thầu thấp cho tìm kiếm đó.
 • ROAS mục tiêu sử dụng dữ liệu lịch sử và dữ liệu đã tải lên để đặt giá trị của chuyển đổi mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó tự động điều chỉnh giá thầu cho những quảng cáo này để tối đa hóa lợi nhuận.
 • ROAS mục tiêu xác định rằng nếu tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra chuyển đổi có giá trị thấp, thì ROAS mục tiêu sẽ đặt giá thầu cao cho tìm kiếm đó.
 • ROAS mục tiêu phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi nhuận.
 • Câu trả lời đúng là: ROAS mục tiêu phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi nhuận.

  Giải thích: Chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu trong Google Ads được thiết kế để tối đa hóa lợi tức chi tiêu quảng cáo. Bằng cách dự đoán các chuyển đổi trong tương lai và các giá trị liên quan của chúng, nó sẽ đặt giá thầu một cách thông minh để đạt được ROAS mục tiêu của bạn. Trong mỗi phiên đấu giá quảng cáo, nó sẽ điều chỉnh giá thầu theo thời gian thực bằng nhiều tín hiệu khác nhau, đảm bảo phân bổ chi tiêu quảng cáo của bạn một cách hiệu quả. Bạn có thể sử dụng ROAS mục tiêu được đề xuất hoặc đặt ROAS mục tiêu của riêng mình, phù hợp với các mục tiêu chiến dịch cụ thể của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095