Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn mô tả chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn mô tả chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu như thế nào?

 • Nó xác định rằng nếu tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra chuyển đổi có giá trị cao thì ROAS mục tiêu sẽ đặt giá thầu thấp cho tìm kiếm đó.
 • Nó sử dụng dữ liệu lịch sử và dữ liệu đã tải lên để đặt giá trị chuyển đổi mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó tự động điều chỉnh giá thầu cho những quảng cáo này để tối đa hóa lợi nhuận.
 • Nó xác định rằng nếu tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra chuyển đổi có giá trị thấp thì ROAS mục tiêu sẽ đặt giá thầu cao cho tìm kiếm đó.
 • Nó phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được được quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi nhuận.
 • Câu trả lời đúng là: Nó phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi nhuận.

  Giải thích: ROAS mục tiêu, một chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads, dự đoán giá trị chuyển đổi một cách thông minh, sau đó điều chỉnh giá thầu để tối đa hóa lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS). Nó sử dụng giá trị chuyển đổi được báo cáo của bạn để đặt giá thầu CPC tối đa, nhằm đạt được ROAS trung bình bằng với mục tiêu của bạn. Giá thầu được tinh chỉnh thêm bằng cách sử dụng các tín hiệu thời gian thực, chẳng hạn như thiết bị, trình duyệt và vị trí, tối ưu hóa hiệu suất trong mọi phiên đấu giá quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095