Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà bán lẻ sở hữu một doanh nghiệp lớn bán đồ cổ trực tuyến. Họ muốn tạo một Chiến dịch hiển thị. Hai trong số ba thông tin đầu vào họ phải cung cấp để tạo Chiến dịch hiển thị là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà bán lẻ sở hữu một doanh nghiệp lớn bán đồ cổ trực tuyến. Họ muốn tạo một Chiến dịch hiển thị. Hai trong số ba thông tin đầu vào họ phải cung cấp để tạo Chiến dịch hiển thị là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Ví dụ về từ khóa
 • Vị trí mẫu
 • Danh mục sở thích
 • Số tiền ngân sách
 • Quảng cáo tài sản
 • Các câu trả lời đúng là:Số tiền ngân sách vàTài sản sáng tạo

  Nhà bán lẻ kinh doanh đồ cổ trực tuyến nên cung cấp Số tiền ngân sách và Nội dung quảng cáo để tạo Chiến dịch hiển thị. Đây là những lợi ích của Chiến dịch hiển thị thông minh. Ba đầu vào là:

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095