Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một doanh nghiệp bánh ngọt nhỏ đang trong quá trình tạo quảng cáo trong Chiến dịch hiển thị của họ. Họ nhận thấy rằng có hai định dạng quảng cáo chính mà họ có thể sử dụng. Hai định dạng quảng cáo chính được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một doanh nghiệp bánh ngọt nhỏ đang trong quá trình tạo quảng cáo trong Chiến dịch hiển thị của họ. Họ nhận thấy rằng có hai định dạng quảng cáo chính mà họ có thể sử dụng. Hai định dạng quảng cáo chính được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại
 • Quảng cáo văn bản
 • Quảng cáo video trong luồng
 • Quảng cáo đã tải lên (Hình ảnh và AMPHTML)
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
 • Các câu trả lời đúng là:Quảng cáo được tải lên (TML hình ảnh & AMPH) vàQuảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

  Nếu bạn đang tìm kiếm toàn quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của chiến dịch hiển thị thì chiến dịch hiển thị chuẩn sẽ phù hợp với bạn. Có hai loại định dạng quảng cáo chính mà bạn có thể tận dụng cho Chiến dịch hiển thị của mình:Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng: Hiệu quả và quy mô cao hơnQuảng cáo được tải lên (Hình ảnh & AMPHTML): Kiểm soát tốt hơn

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095