Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà bán lẻ quần áo phụ nữ trực tuyến sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá giá trị của thiết bị di động khi bán hàng. Để đánh giá cách thiết bị di động thúc đẩy mua hàng, bạn nên xem xét:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà bán lẻ quần áo phụ nữ trực tuyến sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá giá trị của thiết bị di động khi bán hàng. Để đánh giá cách thiết bị di động thúc đẩy mua hàng, bạn nên xem xét:

  • báo cáo phân bổ trên nhiều thiết bị để xem liệu mọi người có nhấp vào quảng cáo của nhà bán lẻ trên máy tính để bàn trong kênh bán hàng hay không
  • báo cáo độ dài đường dẫn để xem liệu hầu hết các lần bán hàng có xảy ra sau 1 lần nhấp vào quảng cáo của nhà bán lẻ từ điện thoại di động hay không
  • báo cáo phân bổ trên nhiều thiết bị để xem liệu mọi người có nhấp vào quảng cáo của nhà bán lẻ trên điện thoại di động trong kênh bán hàng hay không
  • báo cáo độ dài đường dẫn để xem liệu hầu hết các lần bán hàng có xảy ra sau nhiều lần nhấp vào quảng cáo của nhà bán lẻ từ điện thoại di động hay không

Câu trả lời đúng là: báo cáo phân bổ trên nhiều thiết bị để xem liệu mọi người có nhấp vào quảng cáo của nhà bán lẻ trên điện thoại di động trong kênh bán hàng hay không

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095