Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sally đang quảng cáo cửa hàng trực tuyến bán đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật đặt làm của mình. Cô ấy cần bao gồm những gì để có số nhận dạng sản phẩm duy nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sally đang quảng cáo cửa hàng trực tuyến bán đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật đặt làm của mình. Cô ấy cần bao gồm những gì để có số nhận dạng sản phẩm duy nhất?

  • Đặt “không có sẵn” trong thuộc tính “gtin”
  • Gửi ‘1’ làm thuộc tính ‘mpn’
  • Gửi một số được tạo ngẫu nhiên trong thuộc tính ‘gtin’
  • Đặt ‘false’ trong thuộc tính ‘Identfier tồn tại’

Đáp án đúng là: Đặt ‘false’ trong thuộc tính ‘Identfier tồn tại’

Giải thích : Trong một số trường hợp hiếm hoi mà sản phẩm của bạn không có GTIN và MPN (ví dụ: sản phẩm làm theo đơn đặt hàng hoặc đồ thủ công), hãy đặt ‘số nhận dạng tồn tại’ thành ‘FALSE’ để cho biết rằng bạn không có số nhận dạng cho sản phẩm.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/160161?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095