Rule #1: Life is supposed to be fun!

Michael được thông báo rằng sản phẩm của anh ấy đã bị từ chối do giá không chính xác. Điều nào sau đây có thể đã gây ra sự từ chối?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Michael được thông báo rằng sản phẩm của anh ấy đã bị từ chối do giá không chính xác. Điều nào sau đây có thể đã gây ra sự từ chối?

  • Phí vận chuyển cho các sản phẩm đã được cập nhật thành $ 0,00
  • Tính sẵn có của các sản phẩm được liệt kê là ‘hết hàng’
  • Giá trang đích khác với giá nguồn cấp dữ liệu
  • Thuộc tính “giá ưu đãi” trống

Đáp án đúng là: Giá trang đích khác với giá nguồn cấp dữ liệu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095