Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà bán lẻ muốn tập trung vào việc bán những chiếc chảo màu xanh đang tồn kho quá nhiều. Người quản lý tiếp thị quyết định sử dụng kiểu khớp mở rộng để thiết lập từ khóa cho chiếc chảo. Hai cách mà kiểu khớp mở rộng có thể giúp công việc của người quản lý trở nên dễ dàng hơn là gì? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà bán lẻ muốn tập trung vào việc bán những chiếc chảo màu xanh đang tồn kho quá nhiều. Người quản lý tiếp thị quyết định sử dụng kiểu khớp mở rộng để thiết lập từ khóa cho chiếc chảo. Hai cách mà kiểu khớp mở rộng có thể giúp công việc của người quản lý trở nên dễ dàng hơn là gì? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Người quản lý có thể chọn những tìm kiếm chính xác mà từ khóa của họ sẽ phù hợp.
 • Người quản lý sẽ không cần sử dụng từ khóa khi sử dụng cài đặt đối sánh rộng.
 • Người quản lý có thể phân phát các truy vấn mới, phù hợp.
 • Người quản lý sẽ không phải nghĩ đến tất cả các từ khóa “nồi chảo” có liên quan
 • Câu trả lời đúng là: Người quản lý có thể phục vụ các truy vấn mới, phù hợp và Người quản lý sẽ không phải nghĩ đến tất cả các từ khóa “nồi chảo” liên quan

  Đây là hai cách mà kiểu khớp mở rộng có thể giúp công việc của người quản lý trở nên dễ dàng hơn. Người quản lý có thể phân phát các truy vấn mới, có liên quan bằng cách sử dụng từ khóa loại đối sánh rộng. Anh ấy sẽ không phải nghĩ đến tất cả các từ khóa “nồi chảo” liên quan. Bởi vì kiểu khớp mở rộng không chỉ xem xét cụm từ tìm kiếm hiện tại mà còn xem xét cả vị trí của người dùng, các lượt tìm kiếm gần đây của họ, trang đích của bạn và các tín hiệu khác để hiểu nội dung người dùng đang tìm kiếm trong quá trình truy xuất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095