Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý chiến lược Tìm kiếm cho một nhà bán lẻ quần áo thể thao. Loại khách hàng nào có thể sẽ có giá trị trọn đời cao nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý chiến lược Tìm kiếm cho một nhà bán lẻ quần áo thể thao. Loại khách hàng nào có thể sẽ có giá trị trọn đời cao nhất?

 • Những khách hàng đã hết hạn chưa mua hàng của thương hiệu trong năm trước
 • Những khách hàng đã mua hàng tại địa điểm cửa hàng của nhà bán lẻ
 • Những khách hàng đã tham gia đợt giảm giá dịp lễ gần đây nhất của thương hiệu
 • Khách hàng là thành viên chương trình khách hàng thân thiết của công ty
 • Đáp án đúng là: Khách hàng là thành viên chương trình khách hàng thân thiết của công ty

  Khách hàng là thành viên của chương trình khách hàng thân thiết của công ty có thể sẽ có giá trị trọn đời cao nhất. Trong tiếp thị, giá trị trọn đời của khách hàng (CLV hoặc thường là CLTV), giá trị trọn đời của khách hàng (LCV) hoặc giá trị trọn đời (LTV) là dự đoán về lợi nhuận ròng đóng góp cho toàn bộ mối quan hệ trong tương lai với khách hàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095