Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà tiếp thị hiệu suất đang thiết lập chiến lược So khớp khách hàng để tiếp cận danh sách khách hàng tiềm năng. Nhà tiếp thị đủ điều kiện sử dụng nguồn dữ liệu người dùng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà tiếp thị hiệu suất đang thiết lập chiến lược So khớp khách hàng để tiếp cận danh sách khách hàng tiềm năng. Nhà tiếp thị đủ điều kiện sử dụng nguồn dữ liệu người dùng nào?

 • Hồ sơ mạng xã hội, Email, Địa chỉ gửi thư
 • Địa chỉ IP, Địa chỉ cơ quan, Số điện thoại
 • Địa chỉ IP, Hồ sơ mạng xã hội, Số điện thoại
 • < mạnh>Email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại
 • Câu trả lời đúng là: Email, Địa chỉ gửi thư, Số điện thoại

  So khớp khách hàng cho phép bạn tải dữ liệu của riêng mình lên Google Ads và tiếp cận các phân khúc tùy chỉnh trên các thiết bị. Tìm khách hàng trung thành, loại trừ khách hàng hiện tại và mở rộng để tiếp cận những khách hàng giống với khách hàng của bạn. Tải dữ liệu khách hàng của bạn lên Google Ads. Chúng tôi sẽ đối sánh nó với những người tìm kiếm trên Google.com và đưa nó vào danh sách đối tượng. Nội dung tải lên có thể bao gồm nhiều loại dữ liệu khách hàng khác nhau (để khớp), chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các bước dưới đây.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095